Arbogagatan 15
Huset låg där det norra garaget idag ligger på vår södra parkering.
För att ytterligare förtydliga, granne norrut är 67 A. Bilden till vänster är tagen 1971-02-06 av Hans Pettersson. Källa Helsingborgs museum, Carlotta.