Behandling av personuppgifter inom EU, lag som började gälla 25 maj 2018

Bostadsrättsföreningen Ingegerd i Helsingborg samlar in personuppgifter om medlemmarna. Vi anlitar även ett personuppgiftsbiträde, Bredablick Förvaltning i Sverige AB, för att ombesörja största delen av den hantering av personuppgifter som vår verksamhet kräver.

För mer information om vilka personuppgifter Bredablick Förvaltning i Sverige AB behandlar för vår räkning och för vilka ändamål, se denna länk.

Vi behandlar även på egen hand personuppgifter för ytterligare ändamål utöver de av Bredablick beskrivna, vi behandlar även uppgifter om leverantörer i syfte att kunna bedriva vår verksamhet såsom: