Ingegerdsbladet

Nu finns Ingegerdsbladet 5 2018 äntligen publicerat på vår hemsida.

Påminner om att distribution av Ingegerdsbladet från 2019

Från och med 2019 kommer Ingegerdsbladet att:

–        sättas upp på anslagstavlan utanför soprummet

–        Läggas ut på www.ingegerd.com

–        Skickas ut via e-mail

För att vi ska kunna skicka ut bladet via e-mail behöver vi uppdaterade e-mailadresser till alla medlemmar. Blankett kommer skickas ut under januari månad i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation).

För medlemmar som inte använder e-mail kommer bladet även i fortsättningen att lämnas i brevlådorna. Ni anger då på blanketten att ni inte har e-mail samt er adress.

Ingegerdsbladet 5 2018

Hej

I samband med en säkerhetsuppdatering av programvaran till hemsidan har en ”bugg” dykt upp. Den medför att det i dagsläget inte går att ladda upp Ingegerdsbladet. Undertecknad inväntar åtgärd och kommer snarast därefter att publicera bladet på hemsidan. Men, för att samtliga ändå ska få ta del av innehållet i bladet delas det ikväll ut i era brevlådor samt sätts på anslagstavlan.

Hälsningar

Ann Dahlin

 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Brf Ingegerd


Tid: Torsdagen den 22:e mars kl 19.00

Plats: Sankt Olofs Kyrka, Jönköpingsgatan 23, Helsingborg

Dagordning: Enligt föreningens stadgar §15 inkl hänskjuten fråga från styrelsen enligt punkt 17


Hänskjuten fråga från styrelsen avser förslag på ändring av föreningens stadgar.

Efter mötet kommer styrelsen att informera om aktuella frågor och alla får möjlighet att ställa frågor.

Föreningen bjuder på sedvanlig förtäring efter mötet.  

Anmäl ditt/ert deltagande till info@ingegerd.com eller via telefon till Anne Winter 070-8157541 senast den 15:e mars. Ange önskemål om vegetarisk kost, allergier eller liknande.

Med vänliga hälsningar / Styrelsen, Brf Ingegerd