Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Brf Ingegerd


Tid: Torsdagen den 22:e mars kl 19.00

Plats: Sankt Olofs Kyrka, Jönköpingsgatan 23, Helsingborg

Dagordning: Enligt föreningens stadgar §15 inkl hänskjuten fråga från styrelsen enligt punkt 17


Hänskjuten fråga från styrelsen avser förslag på ändring av föreningens stadgar.

Efter mötet kommer styrelsen att informera om aktuella frågor och alla får möjlighet att ställa frågor.

Föreningen bjuder på sedvanlig förtäring efter mötet.  

Anmäl ditt/ert deltagande till info@ingegerd.com eller via telefon till Anne Winter 070-8157541 senast den 15:e mars. Ange önskemål om vegetarisk kost, allergier eller liknande.

Med vänliga hälsningar / Styrelsen, Brf Ingegerd

Valberedningen informerar

Hej!

Känner du någon som vill vara med i styrelsen för bostadsrättsföreningen Ingegerd?

Att bo i en bostadsrättsförening är en gemensam angelägenhet för alla oss boende. För föreningens bästa behöver vi intresserade som vill arbeta i styrelsen! Känner du någon intresserad som du vill föreslå, kontakta valberedningen Bo Winter eller Göran Jönsson.

Skicka förslag med e-post till bo.winter@comhem.se eller g.goran.jonsson@gmail.com

Parkeringsövervakning

Styrelsen har beslutat att införa parkeringsövervakning på föreningens område. Ett avtal är tecknat med Q-Park som kommer att utföra övervakningen.

Anledningen till beslutet är att styrelsen under längre tid fått påpekande från medlemmar att det förekommer felparkerade bilar inom föreningens område. Styrelsen har på många sätt försökt informera om vilka regler som gäller men utan synbart resultat.

Avtalet gäller från och med 1:e november. Innan dess kommer skyltar att sättas upp vid infarterna för att informera om vad som gäller. Ingen parkering får därefter förekomma inom föreningens område, med undantag för de boende som hyr markerade parkeringsplatser.

Det kommer fortfarande att vara tillåtet att köra fram till alla lägenheter för i- och urlastning. Det är då viktigt att man befinner sig i närheten av fordonet och att det tydligt framgår att så sker.

Om det föreligger speciella anledningar till att parkera inom området (om man exempelvis har en hantverkare på plats) kommer det att finnas p-tillstånd att låna. Kontakta då någon i styrelsen.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen