Inflyttning
De första boende till området började flytta in under december 1983 till juni 1984

Grannskap
Kvarteret Ingegerd är i många avseende central beläget. Rosengårdens servicecentrum ligger inom några minuters gångavstånd och erbjuder affärer, bibliotek och distriktsköterskemottagning. I dess närhet ligger också Fredriksdals museum, Idrottens hus, Olympia där Helsingborgs IF spelar sina hemmamatcher. Det är cirka 15 minuter gångtid från Helsingborgs centrala delar.

Skolor
Grundskolor: Husensjöskolan, Nanny Palmkvist, Wieselgrensskolan
Gymnasieskolor: Tycho Braheskolan, Olympiaskolan, Nicolaiskolan samt Filborna gymnasium med simhall.

Historik
Området ligger inom sydvästra delen av Husensjömossen, som just efter istiden utgjorde en passage för smältvatten från ett flertal insjöar härom. I mossen bildades torv som blev föremål för brytning under första världskriget. Kvarteret upptogs tidigare av kolonilotter med tillhörande stugor och skjul, häckar, träd och buskar m.m.

Bebyggelse
Området utgöres av en tät och låg bebyggelse i en och två våningar, med bostadsrätt som upplåtelseform, med olika hushållsstorlekar. Totalt finns 67 lägenheter samt 1 kvartershus. Husen ligger grupperade längs bilfria gångstråk. I området finns också 2 lekplatser. Två tredjedelar av samtliga lägenheter ligger i markplanet och har en direktkontakt med vidhörande ”tomt”.

Grönytor
Vid bebyggandet har stor hänsyn tagits till den befintliga vegetationen som fanns här sedan tidigare. Förutom enskilda träd och grupper av träd inne bland husgrupperna har ett större sammanhängande område med i huvudsak fruktträd bevarats i kvarterets östra del.