Boverkets föreslår till regeringen införsel av nya regler om laddinfrastruktur för fastighetsägare.

De föreslår nya krav på såväl förberedelser av laddplatser som installation av laddningspunkter. Kraven gäller vid nybyggnad och i vissa fall av ombyggnad. Kraven föreslås gälla i de fall bilparkeringen har fler än 10 parkeringsplatser och om dessa är placerade i byggnaden eller på byggnadens tomt.

Ett annat förslag är att det ställs retroaktiva krav för lokalbyggnader om de har en bilparkering med fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på byggnadens tomt. Dessa krav börjar gälla den 1 januari 2025.

För Er som tycker att detta är spännande, ladda ner en tvåspråkig pdf på 150 sidor här. För de som är måttligt intresserade men inser att det är ett laddat ämne kan ladda ner en sammanfattning på fyra sidor här.