Author: Mats Larsson & Rolf Olandersson Page 1 of 2

Det gamla Husensjö # 9

Arbogagatan 15
Huset låg där det norra garaget idag ligger på vår södra parkering.
För att ytterligare förtydliga, granne norrut är 67 A. Bilden till vänster är tagen 1971-02-06 av Hans Pettersson. Källa Helsingborgs museum, Carlotta.

Det gamla Husensjö #8

Bilden visar “Tunne-Sjöbergs” upplag på Husensjö mosse. Huset till vänster har adress Åstorpsgatan 15 och den fjärde husgaveln från vänster (gult tegel) har adress Åstorpsgatan 13. “Tunne-Sjöberg” samlade och rengjorde tunnor innan han sålde vidare dem.

Själva verksamheten med att rengöra tunnor utfördes nog inte på vårt område utan snarare någonstans i det nuvarande grönområdet.

Bilden är tagen 1971-02-06.
Källa Karin Florin och kommunens bilddatabas Carlotta.

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén