Category: Det gamla Husensjö Page 1 of 5

Påminnelse

Här en härlig vy över Husensjö från 1971.

Idag är sista dagen att anmäla sig till föreningsstämman. Förutom själva stämman så kommer vi att gå igenom resultatet från enkäten om evenemang i föreningslokalen men även visa bilder från Gamla Husensjö.

Bilden ovan är tagen från baksidan av St Olofskyrkan, i framkant syns taket på det norra garaget. Det är dåvarande Arbogagatan (nu vår ”stump” av Husensjövägen) som löper iväg åt vänster. Bostadshusen (nr 17, 15 och 13 – från fotografen räknat) ligger där vi nu har vår södra parkeringsplats.

Det gamla Husensjö # 9

Arbogagatan 15
Huset låg där det norra garaget idag ligger på vår södra parkering.
För att ytterligare förtydliga, granne norrut är 67 A. Bilden till vänster är tagen 1971-02-06 av Hans Pettersson. Källa Helsingborgs museum, Carlotta.

Page 1 of 5

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén