Bilden visar “Tunne-Sjöbergs” upplag på Husensjö mosse. Huset till vänster har adress Åstorpsgatan 15 och den fjärde husgaveln från vänster (gult tegel) har adress Åstorpsgatan 13. “Tunne-Sjöberg” samlade och rengjorde tunnor innan han sålde vidare dem.

Själva verksamheten med att rengöra tunnor utfördes nog inte på vårt område utan snarare någonstans i det nuvarande grönområdet.

Bilden är tagen 1971-02-06.
Källa Karin Florin och kommunens bilddatabas Carlotta.