Vid en del lägenheter och förråd, totalt 6 st, har brädorna på takutsprånget ruttnat och ska bytas ut. Beräknad tidsåtgång för detta är två dagar, den 14 och 15 september.