Category: Underhåll Page 1 of 13

Besiktning 16/17 mars

Den 16 och 17 mars med början 08.30 kommer vi att låta utföra besiktning av våra balkonger och loftgångar. Detta för att få en uppfattning om hur stort behovet av underhåll är samt att försäkra oss om att konstruktionen är intakt. Berörda har fått SMS tillsänt sig.

Lekplatserna tillfixade

På den södra lekplatsen har gungbrädan reparerats och flyttats. En fjädrande gunga i form av en humla för barn mellan 3 – 5 år har installerats och mer sand har fyllts på. Notera även att planket mot 65 A numera är gulmålat, det har varit träfärgat i många år.

På den norra lekplatsen har räcket och dess infästningar runt gungorna tagits bort. Sargen på marken som avskiljer sanden under gungorna från omkringliggande material har bytts ut och mer sand har fyllts på.

Page 1 of 13

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén