Category: Underhåll Page 1 of 12

Lekplatserna tillfixade

På den södra lekplatsen har gungbrädan reparerats och flyttats. En fjädrande gunga i form av en humla för barn mellan 3 – 5 år har installerats och mer sand har fyllts på. Notera även att planket mot 65 A numera är gulmålat, det har varit träfärgat i många år.

På den norra lekplatsen har räcket och dess infästningar runt gungorna tagits bort. Sargen på marken som avskiljer sanden under gungorna från omkringliggande material har bytts ut och mer sand har fyllts på.

Ingegerdsbladet nr 11 – 2020

Genom att klicka på bilden öppnas en Acrobatfil med en fungerande länk.
Som ni nog känner till är Acrobat är ett användbart format vars app och läsare är gratis att ladda ner och installera.

Genom att klicka på denna länk öppnas en jpg-fil utan en fungerande länk.

För att kika på sidan om alla Ingegerdsblad klickar ni här.

Page 1 of 12

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén