På förekommen anledning vill vi för Er som inte tycker detta är självklart utan till och med lite svårt komma med lite tips:

  1. Läs på den uppsatta informationen på väggarna – nära till hands.
  2. Läs denna sammanfattande text på tre sidor från NSR – var som helst.
  3. Följ utvecklingen på vår hemsida – hittills inte någon munter läsning.
  4. Vi har samlat informationen här:
    https://ingegerd.com/sophantering