…är ute nu:

Ingegerdsbladet-2016-1

Glad sommar, önskar styrelsen.