Föreningen byter försäkringsbolag den 1/6 till “Moderna Försäkringar”.

Detta påverkar också dig och din hemförsäkring, när det gäller Bostadsrättstillägget, som också flyttas till Moderna Försäkringar. De nya försäkringsvillkoren har delats ut i brevlådan till samtliga medlemmar.

Vid skador (som ej berör Föreningen), kontakta

  • Moderna Försäkringar, företagsskador, Box 7830, 103 98 Stockholm.
  • Telefon dygnet runt 0200-21 21 20
  • Telefax 08-684 123 12
  • E-post foretagsskador@modernaforsakringar.se

Skadereglering och sanering vid skadedjursskador

  • “Nomor”
  • Telefon 0200-27 10 10
  • E-post moderna@nomor.se
  • Hemsida www.nomor.se

Vid skador som även berör fastigheten, kontakta

  • Jan-Erik på telefon 070 628 29 51 eller någon annan i styrelsen (vid akuta fall).

Mvh / Styrelsen