Containern för grovsopor kommer att finnas på plats från fredagen den 30:e September t.o.m. söndagen den 2:e Oktober. I denna kan alla medlemmar slänga de grovsopor som inte får kastas i de vanliga soporna.

Följande får dock inte kastas i containern:

  • Elektronikavfall – produkter med sladd eller batteri. Lampor, datorer, hushållsapparater och liknande.
  • Farligt avfall – färgrester, lösningsmedel, batterier, oljor och liknande.

Elektronik och farligt avfall ska istället lämnas på av kommunens anvisad plats.