Hastigheten för bredband kommer att höjas från nuvarande 10 Mb till 50 Mb. Mer information och instruktioner kommer från ComHem så småningom.