Vi kommer att kalla till en extra föreningsstämma i januari. Stadgarna behöver justeras p.g.a. ny lag om andrahandsuthyrning.