Vill du få ett e-mail när det skapas ett nytt inlägg här på Ingegerds-bloggen? Då kan du t.ex. använda Blogtrottr, en gratistjänst på internet. Gå till Blogtrottr-sidan, kopiera och klistra in följande address i första fältet:

http://ingegerd.com/?feed=rss2

I andra fältet anger du din mail-address. Tryck sedan på “Feed me” knappen.

Färdigt!

(Det finns även andra liknande tjänster på nätet, t.ex. Feed My Inbox)