Med kort varsel meddelar vi att föreningen kommer ej att ha tillgång till vatten under morgondagen mellan 10.00 – 12.00. För oss som inte personligen ska installera och fixa kan det verka lite rörigt (obs skämt) men det är vi säkert ensamma om att tycka.