Någon i föreningen har hittat dessa nycklar och hängt upp dem på
denna bult i vårt soprum. Vi söker nu knippans ägare.