Vi har bytt leverantör av webhotell, dvs där vår hemsida rent fysiskt är placerad. I samband med denna flytt saknar vi för tillfället ett så kallat SSL-certifikat. Det får till följd att sidan inte öppnar som den ska och man får information typ “du kommer nu in på en osäker sida, vill du fortsätta?”

Ett certifikat är beställt men det tar ytterligare några dagar innan det är betalt och installerat. Sen blir det som vanligt, tryggt och säkert.