De nya stadgarna som antogs vid föreningsstämman har nu blivit registrerade av bolagsverket, och kan läsas på vår sida med Regler och Stadgar.