Regler och stadgar

Stadgar

Föreningens stadgar__2018

Källsortering
Informationsblad från NSR

Grovsopor
Grovsopscontainern kommer sista helgen i mars och september. Farligt avfall får ej kastas.

Ventilationen/minimaster
Ventilationen skall rengöras även utrymmet bakom metallfiltret. En gång om året kommer tekniker och kontrollerar minimastern.

Vattenutkastaren
Vattenutkastaren skall stängas varje höst och öppnas varje vår. Instruktioner.