På den södra lekplatsen har gungbrädan reparerats och flyttats. En fjädrande gunga i form av en humla för barn mellan 3 – 5 år har installerats och mer sand har fyllts på. Notera även att planket mot 65 A numera är gulmålat, det har varit träfärgat i många år.

På den norra lekplatsen har räcket och dess infästningar runt gungorna tagits bort. Sargen på marken som avskiljer sanden under gungorna från omkringliggande material har bytts ut och mer sand har fyllts på.