Ett rykande färskt Ingegerdsblad, 4 sidor, vars innehåll bland annat handlar om Ulf Jönssons avtackning, enkät om intresse att se HIFs matcher i föreningslokalen och att vi vill att vi visar hänsyn till varandra. Klicka på den för att öppna en läsbar fil (Acrobat).