Ett rykande färskt Ingegerdsblad vars innehåll bland annat handlar om föreningsstämman som hölls igår. Klicka på den för att öppna en läsbar fil. Alla Ingegerdsblad hittar du här. Överlåtelser hittar du här.