Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Brf Ingegerd

Tid: Tisdagen den 8:e mars kl 19.00

Plats: Föreningslokalen, Husensjövägen 69

Dagordning: Enligt stadgar §14, se bilaga: Dagordning föreningsstämma Brf Ingegerd 2016

Efter mötet kommer styrelsen att informera om aktuella frågor och alla får möjlighet att ställa frågor. Föreningen bjuder på sedvanlig förtäring efter mötet.

Anmäl ditt/ert deltagande till info@ingegerd.com eller via telefon till Anne Winter 070-8157541 senast den 4:e mars.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen, Brf Ingegerd