Som brukligt kommer det att finnas en container för grovsopor på plats i föreningen under våren. Den kommer att finnas på plats mellan fredagen den 1:e april och söndagen den 3:e. I denna kan alla medlemmar slänga de grovsopor som inte får kastas i de vanliga soporna.

Följande får dock inte kastas i containern:

  • Elektronikavfall – produkter med sladd eller batteri. Lampor, datorer, hushållsapparater och liknande.
  • Farligt avfall – färgrester, lösningsmedel, batterier, oljor och liknande.

Elektronik och farligt avfall ska istället lämnas på av kommunens anvisad plats.