Gränsande öster om Husensjö ligger stadsdelen Rosengården. Detta område tillhörde förr delvis Filborna bys marker liksom många andra ytterområden som Fredriksdal, Drottninghög, Dalhem med flera.

På bilden till vänster är det jordgubbsplockarfest på den lantgård som givit namn åt stadsdelen. Rosengårdens ägare hette Sigfrid Olsson. Fotot är från 1920-talet och taget från Filbornavägen. Bilden kommer från museisamlingarna. Fotograf och exakt årtal är okänt. Kartan till höger visar Rosengårdens placering.