Anticimex kommer, med start den 8:e september, att besiktiga våtrummen i samtliga lägenheter. Varje lägenhet kommer att aviseras några veckor före.