Styrelsen har beslutat att införa parkeringsövervakning på föreningens område. Ett avtal är tecknat med Q-Park som kommer att utföra övervakningen.

Anledningen till beslutet är att styrelsen under längre tid fått påpekande från medlemmar att det förekommer felparkerade bilar inom föreningens område. Styrelsen har på många sätt försökt informera om vilka regler som gäller men utan synbart resultat.

Avtalet gäller från och med 1:e november. Innan dess kommer skyltar att sättas upp vid infarterna för att informera om vad som gäller. Ingen parkering får därefter förekomma inom föreningens område, med undantag för de boende som hyr markerade parkeringsplatser.

Det kommer fortfarande att vara tillåtet att köra fram till alla lägenheter för i- och urlastning. Det är då viktigt att man befinner sig i närheten av fordonet och att det tydligt framgår att så sker.

Om det föreligger speciella anledningar till att parkera inom området (om man exempelvis har en hantverkare på plats) kommer det att finnas p-tillstånd att låna. Kontakta då någon i styrelsen.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen