Ingegerdsbladet nr 5 – 2020

Ett rykande färskt Ingegerdsblad, 4 sidor, vars innehåll bland annat handlar om Ulf Jönssons avtackning, enkät om intresse att se HIFs matcher i föreningslokalen och att vi vill att vi visar hänsyn till varandra. Klicka på den för att öppna en läsbar fil (Acrobat).

Ingegerdsbladet nr 4-2020

Ett rykande färskt Ingegerdsblad vars innehåll bland annat handlar om föreningsstämman som hölls igår. Klicka på den för att öppna en läsbar fil. Alla Ingegerdsblad hittar du här. Överlåtelser hittar du här.

Page 2 of 59

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén