Styrelsen i bostadsrättsföreningen måste föra lägenhetsförteckning.
Bostadsrättshavare har rätt att få utdrag ur lägenhetsförteckningen
beträffande sin bostadsrätt.

Lägenhetsförteckningen administreras av vår ekonomiska förvaltare Bredablick AB till vilken bostadsrättshavaren skall vända sig för att få ett utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Utdraget ska ange:

  1. Lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen.
  2. Dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen.
  3. Bostadsrättshavarens namn.
  4. Insatsen för bostadsrätten.
  5. Vad som finns antecknat rörande pantsättning av bostadsrätten
  6. Datum för utfärdandet

Endast bostadsrättshavaren själv har rätt att få utdrag ur lägenhets-förteckningen beträffande den lägenhet denne innehar med bostadsrätt.
En bostadsrättshavare kan ge fullmakt till exempelvis en mäklare som
då har rätt att få utdraget.

Tfn-nummer till Bredablick är 010-177 59 00
Man kan också fylla i ett formulär på adress
https://bredablickforvaltning.se/kontakt/