Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Brf Ingegerd


Tid: Torsdagen den 22:e mars kl 19.00

Plats: Sankt Olofs Kyrka, Jönköpingsgatan 23, Helsingborg

Dagordning: Enligt föreningens stadgar §15 inkl hänskjuten fråga från styrelsen enligt punkt 17


Hänskjuten fråga från styrelsen avser förslag på ändring av föreningens stadgar.

Efter mötet kommer styrelsen att informera om aktuella frågor och alla får möjlighet att ställa frågor.

Föreningen bjuder på sedvanlig förtäring efter mötet.  

Anmäl ditt/ert deltagande till info@ingegerd.com eller via telefon till Anne Winter 070-8157541 senast den 15:e mars. Ange önskemål om vegetarisk kost, allergier eller liknande.

Med vänliga hälsningar / Styrelsen, Brf Ingegerd