Bifogat kallelsen finns två frågor från styrelsen som hänskjuts till stämman för beslut. Föreningen bjuder på sedvanlig landgång med dryck, kaffe och kaka efter mötet. Efter årsmötet kommer det information om takprojektet och solceller. Det kommer också att finnas möjligheter att ställa frågor till styrelsen. Årsredovisningen är utdelad i brevlådorna men finns även .
Välkomna!