Så här på årets dag nr 338 kommer ett nytt Ingegerdsblad, klicka på det för att ladda ner det i Acrobatformat. Det mailas även ut till de vi har mailadresser till och delas ut till övriga.