Hej

I samband med en säkerhetsuppdatering av programvaran till hemsidan har en “bugg” dykt upp. Den medför att det i dagsläget inte går att ladda upp Ingegerdsbladet. Undertecknad inväntar åtgärd och kommer snarast därefter att publicera bladet på hemsidan. Men, för att samtliga ändå ska få ta del av innehållet i bladet delas det ikväll ut i era brevlådor samt sätts på anslagstavlan.

Hälsningar

Ann Dahlin