Medlemmarnas inflyttningsår

Här är en bild som visar medlemmarnas inflyttningsår i vår förening.
Av nuvarande 97 medlemmar har 10 medlemmar har varit med sedan starten 1983-1984 och 13 har flyttat in 2019. Den visar även att 51 % (50 st) har bott här i 10 år eller mer och att 29 % (28 st) har bott här i 20 år eller mer.
Acrobatfil här.