Vi har av ekonomiska skäl bytt leverantör av hyra av container. Containern från vår nya leverantör kommer att sättas på plats på torsdag den 6/10.