Efter hus 39 väntar 3- och 5-familjshus med stora tak, de norra garagen och föreningslokalen. I maj blir det klart.

Ett fotoalbum uppdateras efterhand på denna länk.