Grovsopor
Grovsopscontainern kommer vanligtvis sista helgen i mars och september. Farligt avfall kastas ej i denna.

Luftkonditionering
Det är tillåtet att installera aggregat för luftkonditionering under förutsättning att vårt regelverk följs. Ansökan till styrelsen måste in i god tid. Läs mer

Ordningsregler, historik, stadgar och källsorteringstips
Finns även i en tryckt utgåva.