Stadgar
Föreningens stadgar 2018

Källsortering
Informationblad från NSR

Trädgård och plank
För allas trivsel, säkerhet och ekonomi har vi regler runt detta, du finner dessa här.

Grovsopor
Grovsopscontainern kommer sista helgen i mars och september. Farligt avfall får ej kastas.

Ventilationen/minimaster
Ventilationen skall rengöras även utrymmet bakom metallfiltret. En gång om året kommer tekniker och kontrollerar minimastern.

Vattenutkastaren
Vattenutkastaren skall stängas varje höst och öppnas varje vår. 
Instruktionen för detta hittar man här.