Bommarna är på plats och nycklar till dessa delas ut i morgon lördag den 16/9 mellan 09.00 och 10.00 eller på måndag den 18/9 mellan 18.00 och 19.00 i Föreningslokalen. Om inte dessa tider passar, meddela detta till styrelsen så får vi bestämma en annan tid. En nyckel per lägenhet delas ut.

Bommarna är låsta endast i den positionen när bommen spärrar passagen.  När de står öppna (fri passage) är de olåsta. Det finns inte någon spärr i det öppna läget så lämpligtvis stänger man bommen efter sig när man har öppnat den och passerat.


Styrelsen är också intresserad av att veta hur många andra nycklar och taggar det finns i omlopp, det gäller alltså nycklar som går till våra garage och externa förråd, och taggar som går till vårt soprum. Detta för att vid en överlåtelse av garage eller externa förråd ska den nya hyrestagaren få rätt antal nycklar och taggar.

När det gäller taggarna till soprummet så har det delats ut 3 st till varje lägenhet när det systemet installerades år 2016. De som är borttappade eller är ej fungerande får spärras. Svar önskas senast den 30/9. Länk till webformulär för inventeringen hittar ni här: https://bit.ly/3KActrq

Ni som föredrar pappersformatet i stället finns blankett vid brevlådan i soprummet. Ifylld blankett lägges i brevlådan. Pappersblanketten kommer även att finnas vid nyckelutdelningen i morgon och på måndag.

Hälsningar

Brf Ingegerd
Styrelsen