-kommer att hållas måndagen den 11/10, 17.30.

Har ni något ni som behöver tas upp på ett styrelsemöte är det detta datum som gäller. Man når styrelsen via mail på adress info@ingegerd.com.

Ni är också välkomna att besöka oss de första 15 minuterna av våra styrelsemöten för att träffa oss, ställa frågor och få svar på dem, eller framföra funderingar eller önskemål.

Platsen vi håller styrelsemöten i är föreningslokalen.

Välkomna!