Fyll i nedanstående blankett för att anmäla vilket/vilka av blecken i din lägenhet som är i behov av målning. Notera statusen innan du sätter dig för att fylla i formuläret. Vi frågar om behov av målning på en skala 1-5 och om blecket varit bättrat tidigare. Detta för vart och ett av blecken.

Planlösningen