Ett nytt Ingegerdsblad finns tillgängligt för våra medlemmar. Välj alternativet ”För våra medlemmar” i menyn och logga in så finns det där.
På sidan 2 finns info om energiproduktionen från våra solceller.