Ett nytt Ingegerdsblad finns tillgängligt för våra medlemmar. Välj alternativet ”För våra medlemmar” i menyn och logga in så finns
det där. Nu med info om energiproduktionen från våra solceller.