Vi vill också informera om att styrelsemedlemmen Ulf Jönsson
meddelade styrelsen den 4 mars att han avgår från sitt uppdrag i styrelsen med omedelbar verkan.

Vi passar på att tacka Ulf för hans stora engagemang under alla år i vår förening, alla uppdrag har han utfört på bästa sätt – TUSEN TACK ULF!

I dessa osäkra tider hoppas vi att ni tar väl hand om Er och varandra på alla sätt.

Som vanligt klickar ni på bilden för att se ett läsbart dokument. Föredrar ni i stället Acrobat-filer klickar ni .