Vårt bostadsområde men även grönområdet som ligger norr om oss var tidigare kolonilotter och en väldigt vattensjuk yta, så var det ända fram till projekteringen av vår bostadsrättsförening och grannföreningen Brf Sara som båda byggdes under åren 1983-1984.

Det som sticker ut här är transformatorstationen som byggdes 1908 och revs i mitten på 1970-talet. Man skymtar den i mitten av den första bilden och verkar vara en rejäl byggnad. Tydligen var det så att stadens elverk levererade likström och för den sakens skull behövde man transformera strömmen till växelström, men även möjlighet att ändra spänningen som inte var standardiserad till 22o volt förrän 1961. Det var en onekligen en spännande tid. Ännu mer info om el och sånt här.