Bostadsrättsföreningen har tecknat en gemensam försäkring avseende bostadsrättstillägg som gäller alla lägenheter. Det innebär att medlemmarna inte behöver ha detta skydd i sin hemförsäkring.

Försäkringsgivare är Länsförsäkringar, tel 042-633 8000