Bostadsrättsföreningen har tecknat en gemensam försäkring avseende bostadsrättstillägg som gäller alla lägenheter. Det innebär att medlemmarna inte behöver ha detta skydd i sin hemförsäkring.

Försäkringsgivare är Protector försäkring,
tel 08-41063700, https://www.protectorforsakring.se

Vid skada som kan omfattas av denna försäkring, gå in på deras hemsida och fyll i skadeanmälan.

Villkoren från 190501 finner ni här.