25/8 – Ett nät som var kastat i Restavfallscontainern. I den ska allt vara förpackat i hushållssoppåsar.
Stålnätet ska sorteras som Metall på Återvinningsgården eller i vår Grovsopscontainer som vi har höst och vår.