Försäkringsbolag

  • Moderna Försäkringar, företagsskador, Box 7830, 103 98 Stockholm.
  • Telefon dygnet runt 0200-21 21 20
  • Telefax 08-684 123 12
  • E-post foretagsskador@modernaforsakringar.se

Skadedjur

  • “Nomor”
  • Telefon 0200-27 10 10
  • E-post moderna@nomor.se
  • Hemsida www.nomor.se