Försäkringsbolag

  • Moderna Försäkringar, företagsskador, Box 7830, 103 98 Stockholm.
  • Telefon dygnet runt 0200-21 21 20
  • Telefax 08-684 123 12
  • E-post foretagsskador@modernaforsakringar.se

Skadedjur

  • Nomor
  • Telefon 0771-122 300
  • E-post moderna@nomor.se
  • Hemsida www.nomor.se

Vi har avtal med Nomor avseende skadedjur. Avseende getingar, vet man var getingarna tar vägen, deras mål, anmäler man det till Nomor, uppger att man bor i Brf Ingegerd, så kommer de ut och besprutar för att ta död på getingarna. Boet får man själv plocka ner efter det.